Sparen en beleggen

Sparen en beleggen


Sparen en beleggen zijn beide manieren om uw vermogen te laten groeien. Sparen levert een opbrengst op in de vorm van rente. Uiteraard ligt het rendement het hoogste bij de spaarrekening met de hoogste rente. Bij beleggen kan het vermogen toenemen, bijvoorbeeld  wanneer de koers van uw beleggingsportefeuille stijgt en u dividend ontvangt. Uw vermogen kan echter ook afnemen op het moment dat de koers daalt. Maar wanneer kun je het beste kiezen voor sparen en wanneer voor beleggen?

 

Bij de keuze tussen beleggen of sparen zullen we een zogenaamd beleggingsprofiel vaststellen. Het  is verstandig om onder meer rekening te houden met het doel waarvoor u vermogen wilt opbouwen, het risico dat u wilt of kunt lopen, het rendement dat u wilt halen en de periode waarin u het vermogen niet nodig heeft. Deze antwoorden leg ik vast in een beleggingsinventarisatie, waarmee uw profiel is vastgesteld.  Ook is het belangrijk om te kijken naar de kosten die u moet betalen. 

 

Ik adviseer u hierover een adviesgesprek aan te gaan. De afweging tussen sparen of beleggen, of een combinatie van beide, is vaak onder deel van een financiële planning. Maar ook op het moment dat u een beleggingspolis heeft, is het raadzaam de beleggingen regelmatig te monitoren en waar nodig af te stemmen op uw profiel en doel.

 

Mijn adviezen beperken zich tot het vaststellen van uw profiel en advisering in geval van een belegginspolis in fondsen. De advisering in beleggingsfondsen en –titels zal plaatsvinden in samenwerking met een beleggingsspecialist.

 

Bovengenoemde werkzaamheden worden momenteel in interim opdrachten uitgevoerd. Het opzetten van een eigen adviespraktijk, waar u rechtstreeks met uw vraagstuk bij mij terecht kunt, volgt in een later stadium.