Financiële planning

Financiële planning


Bij het opstellen van een uitgebreide financiële planning onderscheid ik de 3 volgende stappen:

1. Inventarisatie

2. Financiële planning

3. Financieel advies

 

1. Inventarisatie

In deze stap bekijken en bespreken wij waar u nu staat, hoe u daar gekomen bent en nog belangrijker waar u heen wilt gaan de komende jaren. In het kort, wat is uw situatie op dit moment en wat zijn uw wensen voor de toekomst. Mijn taak is er achter te komen hoe u uw leven wilt leven. Om precies te zijn wat is uw levensstijl.

 

2. Financiële planning

Op het moment dat we de eerste stap goed in beeld hebben en samen met u weten en begrijpen wat u wilt bereiken, breekt de tweede fase aan: de financiële planningsfase. In deze fase zet ik alle financiële middelen op een rij die u op dit moment heeft, die in de toekomst beschikbaar zullen komen en het belangrijkste: de financiële middelen die u straks nodig heeft om het gewenste leven te kunnen leiden dat u in de eerste fase heeft aangegeven.

Als we al deze informatie hebben maak ik een uitgebreid financieel plan dat laat zien hoe uw financiële toekomst eruit zal zien en welke acties u moet ondernemen om uw wensen en  doelen te realiseren.

 

3. Financieel advies

Als het financiële plan klaar is en er zijn financiële producten nodig om de wensen en doelen te realiseren, komen we in de laatste fase, namelijk die van het financieel advies. In dit advies geef ik aan welke financiële producten en/of beleggingen nodig zijn om uw financiële plan tot uitvoer te brengen.

 

Voor een planning kunt u zich als consument rechtstreeks tot mij wenden. De advisering en uitvoering van een planning vindt via een opdrachtgever plaats. Advies- en bemiddelingswerkzaamheden worden momenteel in interim opdrachten uitgevoerd.

Het opzetten van een eigen adviespraktijk, waar u rechtstreeks met uw vraagstuk bij mij terecht kunt, volgt in een later stadium.